คำคมไม่แพ้เค้า

กุรักมืงไม่แพ้เค้า แต่ที่กุแพ้เค้า คือ “มืงรักเค้าไม่ใช่กุ”

แสดงความคิดเห็น

รายการ