คำคมถึงจะไม่มีรถให้น้องนั่ง

คำคมถึงจะไม่มีรถแพงๆให้น้องนั่ง

แต่ถ้ารถแม่น้องพังพี่ก็ซ่อมได้

แสดงความคิดเห็น

รายการ