คำคมเด็กช่าง..ไม่ต้องรักจนหมดใจ

มืงไม่ต้องรักกุหมดใจ กุขอแค่มืงอย่ามีใคร ตลอดเวลาที่คบกันก็พอ

แสดงความคิดเห็น

รายการ