คำคมมิตรแท้หรือเทียม

ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ ย่อมสอนให้รู้เสมอว่า
คนไหนมิตรแท้ คนไหนมิตรเทียม

แสดงความคิดเห็น

รายการ