คำคมควายในร่างคน

ไม่มีแฟนนั่นแหละสบาย จะได้ไม่เสี่ยงเป็น “ควาย” ในร่างคน

แสดงความคิดเห็น

รายการ