คำคมความสำเร็จ

ความสำเร็จไม่มีทางเดินมาหา
ถ้าอยากได้มันมา
คุณต้องใช้ขาเดินไปหามันเอง

แสดงความคิดเห็น

รายการ