คำคมพวกชอบคุยโว

เงียบๆ แต่ว่า ไม่โง่ ดีกว่าพวกชอบคุยโว แต่มี ความโง่ อยู่เต็มกบาล

แสดงความคิดเห็น

รายการ