คำคมรู้จักจ้างด้วยใจ

จ้างด้วยเงิน ก็ได้แค่งาน
อยากให้อยู่ด้วยกันนานๆ ต้องจ้างด้วยใจ
แต่หากต้องการให้ทำด้วยตลอดไป
ต้องจ้างด้วยใจ .. และจ่ายด้วยเงิน

แสดงความคิดเห็น

รายการ