คำคมคนทำงาน..ตอกบัตรสาย

ต่อให้ฝนตก รถติด น้ำท่วม แผ่นดินไหว .. ถ้าตอกบัตรสายก็หักเงินอยู่ดี

แสดงความคิดเห็น

รายการ