คำคมชัยชนะ

ไม่มีชัยชนะใด ได้มาโดยไม่ต้องต่อสู้ ไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดยไม่ต้องลงแรง

แสดงความคิดเห็น

รายการ