คำคมคนสวน

ผู้หญิงเหมือนต้นไม้ ผู้ชายเหมือนคนสวน
แต่ต้นไม้ช่างเย้ายวน คนสวนก็เลยฟัน

แสดงความคิดเห็น

รายการ