คำคมหัวใจ

“หัวใจ”
เป็นกล่องความทรงจำที่คงทน
เพราะต่อให้ผ่านกี่ลมฝน
ภาพของคนบางคน
ยังคง “ชัดเจน”

แสดงความคิดเห็น

รายการ