คำคมยอมโง่ดีกว่า

ความโง่ที่ไม่เบียดเบียนใคร
ดีกว่า “ความฉลาด” ที่เอาเปรียบคน

แสดงความคิดเห็น

รายการ