คำคมเพื่อนอะต้องให้ใจ

เพื่อนอ่ะต้องให้ใจ ไม่ใช่จะเอาแต่กำไรและผลประโยชน์

แสดงความคิดเห็น

รายการ