คำคมไม่มีอะไรจริง

บางอย่างที่เหมือนจริง ยังไม่จริง
สิ่งไม่จริง ก็อาจจริง
ไม่ต้องจริงจังอะไรมากกับชีวิต
เพราะไม่มีจริงอะไรตลอดไป

แสดงความคิดเห็น

รายการ