คำคมอย่าอาย

อย่าอายที่จะทำมาหากินเลี้ยงตัวเอง แต่จงอาย ที่โตป่านนี้ ยังต้องแบมือขอเงินพ่อแม่

แสดงความคิดเห็น

รายการ