คำคมภาษาอังกฤษ marry somebody you can’t live

Don’t marry a person you can live with, marry somebody you can’t live without.
อย่าแต่งงานกับคนที่คุณ “อยู่ด้วยได้” แต่จงแต่งงานกับคนที่คุณ “ขาดไม่ได้”

แสดงความคิดเห็น

รายการ