คำคมถ้าเธออ้างว้าง

อยากเจอผีให้เธอไปบ้านร้าง แต่ถ้าเธออ้างว้างให้มาทางบ้านเรา

แสดงความคิดเห็น

รายการ