คำคมการรอคอย

ความรักเริ่มจาก 0-100
แต่การรอคอยเริ่มจาก 100-0

แสดงความคิดเห็น

รายการ