มุขเสี่ยวผู้หญิงๆ

ชอบผู้หญิงเรียบร้อยก็ไปชอบแม่ชี
แต่ถ้าชอบผู้หญิงสวย น่ารัก
แต่ไม่มีความเป็นกุลสตรี ก็มาชอบเรา

แสดงความคิดเห็น

รายการ