คำผวนเซ็ต7

เหี้-ย นะ หน่วง = ห่วงนะเนี่ย
น่าร่าเป็นบั๊ก – น่ารักเป็นบ้าไง
เลอเป็นทักๆ – รักเป็นเธอๆ
ช้างเธอมอบ -ชอบเธอมั่ง
ไข่เปนแฟนได้หมอ – ขอเป็นแฟนได้ไหม

แสดงความคิดเห็น

รายการ