คำผวนเซ็ต5

ค่าสะโนว้าด – คาสโนวา
กำไว้ในความทรงเจ็บ – เก็บไว้ในความทรงจำ
นีหลับฝันดอน – นอนหลับฝานดี
ไปไม่ตรงกับจาก – ปากไม่ตรงกับใจ
ไสนี้ว่างเม้า – เสาร์นี้ว่างมั๊ย

แสดงความคิดเห็น

รายการ