คำผวนเซ็ต4

คิกเป็นก๋อ – ขอเป็นกิ๊ก
ด๊ะกันนี – ดีกันนะ
พรันนี้เจอกุ้ง – พรุ่งนี้เจอกัน
แหยนควงขาก – อยากควงแขน
คี่สะโนว้าด – คาสโนวี่

แสดงความคิดเห็น

รายการ