คำผวนเซ็ต3

ไหล่โดนจอ – หล่อโดนใจ
ฮักคนบอกหรา – หาคนบอกรัก
ซะนักรักเซี้ยว – เวี้ยวนักรักซะ
ไหคนรู้จา – หาคนรู้ใจ
ไรกันมัก – รักกันมั๊ย

แสดงความคิดเห็น

รายการ