คำคมใครเคยให้อะไรดีๆกับเรา

อย่าไปจดจำว่า “เรา” เคยให้อะไรดีๆกับใคร
แต่ให้จดจำว่า “ใคร” เคยให้อะไรดีๆกับเรา

แสดงความคิดเห็น

รายการ