คำคมโดนๆคนรักที่น่ารักที่สุด

“คนรัก”
ที่น่ารักทีสุดในโลก
คือ คนที่รักเรา
แม้ในวันที่เรา “ไม่น่ารัก”

แสดงความคิดเห็น

รายการ