คำคมแรงๆไม่ขึ้นกับสันดาร

จะดีจะร่านมันขึ้นอยู่กับสันดาร ไม่ใช่การแต่งตัว

แสดงความคิดเห็น

รายการ