คำคมเรื่องบนเตียง

ความรักเป็นสิ่งไม่เที่ยง แต่ถ้าได้ลองขึ้นเตียง…ถึงเที่ยงแน่นอน

แสดงความคิดเห็น

รายการ