คำคมเกี่ยวกับเบียร์

เหงา กินช้าง
อ้างว้าง กินสิงค์
ถูกทิ้ง กินลีโอ..

แสดงความคิดเห็น

รายการ