คำคมหยุดอยู่ที่ใคร

หากคุณยังไม่คิดที่จะ”หยุดอยู่ที่ใคร”
ก็อย่าหวังว่าใครเขาจะ”หยุดอยู่ที่คุณ”

แสดงความคิดเห็น

รายการ