คำคมสอนใจ..รู้ตัวเมื่อสาย

คนเรามักจะ
“เข้าใจอะไรดี”
ก็ต่อเมื่อตอนที่ต้อง
เสียอะไรดีๆไป

แสดงความคิดเห็น

รายการ