คำคมสอนใจ..กว่าจะรักกัน

กว่าจะ “รักกัน”
“ผูกพัน” จนถึงวันนี้
ต้องผ่านทั้ง “เรื่องร้าย” และ “ดี” มาแค่ไหน
จนวันนี้…แค่เรื่องเล็กๆที่ต่าง “ไม่เข้าใจ”
จะ “ปล่อยมือ” จากกันไป
…ทบทวน “หัวใจ” ดีแล้วหรือยัง?

แสดงความคิดเห็น

รายการ