คำคมสองสิ่งที่ทำให้ผ่านไปได้

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น…?! มีสองสิ่งที่ทำให้ผ่านไปได้คือ..?! ” สติ ” และ ” ความอดทน “

แสดงความคิดเห็น

รายการ