คำคมวีรบุรุษกับสุรา

สุราไม่ได้สร้างวีรบุรุษ
แต่วีรบุรุษ ก็ขาดสุราไม่ได้

แสดงความคิดเห็น

รายการ