คำคมรัดด้วยใจ

กางเกงหลวม ต้องใส่เข็มขัด ถ้ารักหลวม ต้องรัดด้วยใจ

แสดงความคิดเห็น

รายการ