คำคมภาษาอังกฤษ The heart that loves

The heart that loves is always young.
หัวใจที่มีความรักจะหนุ่มสาวอยู่เสมอ

แสดงความคิดเห็น

รายการ