คำคมภาษาอังกฤษ The best proof of love is trust

The best proof of love is trust.
หลักฐานของความรักที่ดีที่สุดคือความเชื่อใจ

แสดงความคิดเห็น

รายการ