คำคมภาษาอังกฤษ take our clothes

We don’t have to take our clothes off to have a good time.
เราไม่จำเป็นต้องเปลื้องผ้า เพื่อจะได้มีช่วงเวลาดีๆร่วมกัน

แสดงความคิดเห็น

รายการ