คำคมภาษาอังกฤษ Take away love

Take away love and our earth is tomb.
หากไม่มีความรัก โลกเราก็เป็นสุสานดีๆนี่เอง

แสดงความคิดเห็น

รายการ