คำคมภาษาอังกฤษ Some love True love

Some love lasts a lifetime. True love lasts forever.
ความรักทั่วไปจะคงอยู่ตลอดชีวิต ความรักแท้จะคงอยู่ตลอดกาล

แสดงความคิดเห็น

รายการ