คำคมภาษาอังกฤษ same direction

Love does not consist in gazing at each other but in looking together in the same direction.
ความรักไม่ใช่เพียงการมองหน้ากัน แต่คือการมองไปข้างหน้าด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น

รายการ