คำคมภาษาอังกฤษ Remember

Don’t forget the things you should remember. Don’t remember the things you should forget.
อย่าลืมในสิ่งที่คุณควรจำ และอย่าจำในสิ่งที่คุณควรลืม

แสดงความคิดเห็น

รายการ