คำคมภาษาอังกฤษ Men always want to be a woman

Men always want to be a woman’s first love. Women like to be a man’s last romance.
ผู้ชายต้องการเป็นรักแรกของผู้หญิงเสมอ แต่ผู้หญิงปรารถนาจะเป็นรักสุดท้ายของเขา

แสดงความคิดเห็น

รายการ