คำคมภาษาอังกฤษ longer you’re with someone

The longer you’re with someone, the tougher it is to part ways.
ยิ่งคุณอยู่กับใครสักคนนานเท่าไร ยิ่งจากกันได้ยากเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น

รายการ