คำคมจบกลางคัน

ไม่ว่าเรื่องราวของเราจะเริ่มขึ้นตอน”กลางคืน”หรือ”กลางวัน”
ผลสุดท้ายมันก็จบลง “กลางคัน” อยู่ดี …

แสดงความคิดเห็น

รายการ