คำคมจงซื่อสัตย์

จงซื่อสัตย์ กับแฟนตัวเอง
แล้วจงครื้นเคลง กับแฟนคนอื่น

แสดงความคิดเห็น

รายการ