คำคมความรักโอกาส..

มีโอกาสมากมาย
ที่จะเจอคนที่ “เรารัก”
แต่คงไม่มีโอกาสมากนัก
ที่จะเจอคนที่ “รักเรา”

แสดงความคิดเห็น

รายการ