คำคมคบเด็ก

คบเด็ก..คือ..นิพพาน
ขึ้นคาน..คือ..ตายทั้งเป็น

แสดงความคิดเห็น

รายการ