คำคมมองแต่ผลประโยชน์

คนบางคน…เขาจะชมว่า “เราดี” เมื่อเรายัง “มีประโยชน์”
และช่วยเหลือเขาได้ แต่…ต่อให้เรา “ทำดีกับเขา” มามากเท่าไหร่
เมื่อเรา “ไม่มีประโยชน์” ช่วยเหลือเขาไม่ได้
หรือ “ไม่ช่วยเหลือเขา” อีกต่อไป
ความดีที่ผ่านมามากมาย “เขาไม่เคยจดจำได้เลย”

แสดงความคิดเห็น

รายการ