คำคมอย่าเหยียบคน

ความดัง ไม่คงที่
ความดี สิคงทน
ยามดังอย่าเหยียบคน เพราะยามหล่น
คนจะเหยียบเอา

แสดงความคิดเห็น

รายการ